Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa Faculty of Electrical Engineering
 ::  Fakulteta za elektrotehniko  ::  Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa
 ::  Andrej Košir  ::  Matevž Kunaver  :: 

Razpisane diplomske teme so del raziskovalne aktivnosti s področij

Poleg študentov, ki jih zanimajo razpisane teme, vabljeni tudi študenti z lastnimi predlogi tem. Zanimiva je izdelava nalog v povezavi druga z drugo - študenti (dva ali trije) pri delu sodelujejo na skupnem problemu, vsak izdela samostojno nalogo.

Za vsako razpisano temo nudimo nosilno oz. začetno literaturo in programsko okolje s prijaznim uporabniškim vmesnikom in že izdelanimi funkcionalnostmi. Podpora pri izvedbi vključuje pomoč pri izdelavi strukture diplome, načinu sporočanja in predstavitve diplome.

E-pošta: andrej.kosir@fe.uni-lj.si


Obdelava socialnih signalov (Social Signal Processing)

Gre za novo področje, pri katerem na podlagi različnih tipov signalov (videa, ...) razpoznavamo različne človekove aktivnosti, od preprostih dejanj kot je rokovanje do analize aktivnost večje množice ljudi (npr. obiskovalcev štportne prireditve)

Tema Opis teme  
Komunikacijski agent za sintezo socialnih signalov
Preglejte obstoječe komunikacijske agente za sintezo socialnih signalov. V izbrani platformi realizirajte predložen komunikacijski scenarij. Ovrednotite ga z vidika pokrivanja komunikacijskih elementov in učinkovitosti implementacije komunikacijskih scenarijev.

Prepoznava odkimavanja in prikimavanja na podalgi analize videa na osebnem računalniku
Načrtajte in implementirajte metodo za razpoznavo odkimavanja in prikimavanja na podlagi analize videa ter ovrednotite njeno uspešnost. Pripravite testno množico video posnetkov in jo uporabite za merjenje uspešnosti predlagane metode.

Prepoznava rokovanja na podalgi analize videa na osebnem računalniku
Načrtajte in implementirajte metodo za razpoznavo odkimavanja in prikimavanja na podlagi analize videa ter ovrednotite njeno uspešnost. Pripravite testno množico video posnetkov in jo uporabite za merjenje uspešnosti predlagane metode.  

Merjenje pozornosti pri ogledu izbranega objekta na podalgi analize videa na osebnem računalniku Načrtajte in implementirajte metodo za merjenje pozornosti pri ogledu izbranega objekta na podlagi analize videa ter ovrednotite njeno uspešnost. Pripravite testno množico video posnetkov in jo uporabite za merjenje uspešnosti predlagane metode.

Analiza aktivnosti množice na podalgi analize videa na osebnem računalniku
Načrtajte in implementirajte izbrano metodo za analizo množice (npr. športnih navijačev) na podlagi analize videa ter ovrednotite njeno uspešnost. Pripravite testno množico video posnetkov in jo uporabite za merjenje uspešnosti predlagane metode.

Prepoznava odkimavanja in prikimavanja na podalgi analize videa na androidnem telefonu Načrtajte in implementirajte metodo za razpoznavo odkimavanja in prikimavanja na podlagi analize videa ter ovrednotite njeno uspešnost. Pripravite testno množico video posnetkov in jo uporabite za merjenje uspešnosti predlagane metode.  

Razpoznava spola na podalgi analize videa na androidnem telefonu
Načrtajte in implementirajte metodo za razpoznavo spola na podlagi analize videa ter ovrednotite njeno uspešnost. Pripravite testno množico video posnetkov in jo uporabite za merjenje uspešnosti predlagane metode.

Razpoznava starosti na podalgi analize videa na androidnem telefonu
Načrtajte in implementirajte metodo za razpoznavo starosti na podlagi analize videa ter ovrednotite njeno uspešnost. Pripravite testno množico video posnetkov in jo uporabite za merjenje uspešnosti predlagane metode.

Štetje števila obrazov opazovane video scene Izdelajte predlagani postopek za štetje obrazov opazovane video scene. Ovrednotite uspešnost postopka.  
Določanje spola uporabnika grafičnega vmesnika Izdelajte predlagani postopek za določanje spola uporabnika grafičnega vmesnika. Ovrednotite uspešnost postopka.  
Določanje identitete uporabnika grafičnega vmesnika Izdelajte predlagani postopek za določanje identitete uporabnika grafičnega vmesnika. Ovrednotite uspešnost postopka.  
Določanje starosti uporabnika grafičnega vmesnika Izdelajte predlagani postopek za določanje starosti uporabnika grafičnega vmesnika. Ovrednotite uspešnost postopka.  
Jezik VEML za opis video dogodkov Predstavite jezik VEML za opis dogodkov na opazovani video sceni. Opišiti dano video sceno v jeziku VEML.  
     


Optimizacija v telekomunikacijah

Optimalnost v sodobnih telekomunikacijah povezuje komunikacijsko infrastrukturo (sistem), storitve in uporabnika v enotno celoto. Kriteriji za oprimalnost so izpeljani iz kvalitete storitev (QoS, QoE) in stroškovnih modelov. Tako teme vključujejo vse od modeliranja uporabniških in sistemskih dogodkov do klasične optimizacije kompleksnih sistemov.

Tema Opis teme  
Mere kvalitete 3D (stereo) videa.
Pripravite pregled mer kvalitete 3D (stereo) videa. Načrtajte in implementirajte merjenje kvalitete 3D (stereo) videa ter jo ovrednotite na realnih primerkih videa.
 
Vpliv ovijanja na indeks medijske dostave.
Raziščite vpliv različnih postopkov ovijanja (ang. encapsulation) na indeks medijske dostave pri prenosu video vsebin.
 
Optimalen postopek razvrščanja na podlagi statističnega modela predmeta
Na podlagi statističnega modela prometa načrtajte optimalen postopek razvrščanja za dve čakalni vrsti. Postopek ovrednotite na preprostem modelu.
 
Ocena kvalitete uporabniške izkušnje (QoE) in indeks medijske dostave (MDI). Na podlagi nabora filmov določite povezavo med subjektivno oceno kvalitete reprodukcije filma in indeksom medisjke dostave (MDI).
 
Vizualizacija podatkov o uporabnikih in storitvah
Na podlagi podanih uporabniških zahtev pripravite vizualizacijo kompleksnih podatkov o obnašanju uporabnikov in storitev. Eno od predlaganih področji storitev so mikro socialna omrežja.
 
Optimalen pretok (throughput) v brezžičnem omrežju.
Na podlagi preprostega modela brezžičnega prenosa rešite problem optimalnega pretoka v brezžičnem omrežju.

     


Interaktivni študijski pripomočki

Priprava interaktivnih študijskih pripomočkov zajema sodobne informacisjke tehnologije in so s tega vidika še posebej zaninmiva za spoznavanje v okviru izdelave diplomskih tem.

Tema Opis teme  
Simulacije elektromagnetnega valovanja. Načrtajte in implementirajte predložene simulacije elektromagnetnega valovanja v obstoječem MVC konceptu.
 
Interaktivni spletni simulator linearnih vezij
Na podlagi programske opreme Matlab/Simuling izdelajte interaktivni spletni simulator vezij.
Interaktivni grafični urejevalnik signalov Izdelajte interaktivni grafični urejevalni analognih in digitalnih signalov v Javi. Pri tem preglejte obstoječe formate za opis signalov.  
Interaktivni vnos linearnih analognih in digitalnih vezij. Preglejte odprtokodna orodja za grafični vnos linearnih analognih in digitalnih vezij. Izbrano orodje uporabite za izdelavo Spice datoteke za opis analognih vezij.  
     

 

    Laboratorij za digitalno obdelavo signalov, slik in videa, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
    Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: +386 1 4768 492, telefaks: +386 1 4768 855.